نقشه امریکایی ها برای بعد از داعش: حضور یا تروریسم جدید

نقشه امریکایی ها برای بعد از داعش: حضور یا تروریسم جدید

با نگاهی اجمالی به نوشته های تحلیل گران امریکایی به خصوص کسانی که سابقه عضویت در سازمان های نظامی و جاسوسی امریکایی را دارند می شود فهمید که امریکایی ها برای بعد از داعش حاضر می شوند. با نگاهی مختصر به این دو نوشته می توان این را درک کرد: Big Win Over ISIS Could Mean a New War و  The Fall of ISIS and the Day-After Question

در روند یک دهه اخیر گروه های تروریستی با تکاملی تدریجی به گروه های خشن تر و سازمان یافته تری تبدیل شده اند. گروه هایی که از آزادی و سر فرازی برای اسلام حداقل در شعار به گروه های خشونت طلب در راستای برنامه های غرب تبدیل شده اند. طالبان سازمانی تندرو بر گرفته از گروه های سنی مجاهدین که با روسیه می جنگیدند بود که با دستکاری پاکستان به گروهی برای تسلط خشن بر افغانستان تبدیل شد و القائده از ارتقا جهانی فکر طالبان بر علیه استعمار شکل گرفت که می خواست جهان را زیر و رو کند تا عزت اسلامی را به مسلمانانی بر گرداند که اسیر دولت های وابسته به غرب بودند.

اما ناگهان بهار عربی با از بین بردن دولت های وابسته غرب موضوعیت القائده را از بین برد و امریکایی ها به دنبال یک جایگزین مناسب داعش را تولید کردند تا به نزاع های خفته برای چند صد سال جانی تازه بدهد و جنگ شیعه و سنی را به جنگ علیه استعمار و اسراییل القائده تبدیل کند. سعودی ها هم بخاطر کمک به القائده به شدت تنبه شدند و کارگزاران فکری سیستم قبلی با دیوانگان جدیدی تعویض شد.

0501wars09

اما اکنون ارزیابی کارشناسی غربی ها بر پایان کار داعش در یک آینده میان مدت تعلق گرفته است. بر آورد کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی امریکایی ها به این نتیجه می رسد که کارآیی داعش در یک مدت محدود بوده است و اکنون وقت آن است که این گروه با یک داستان جدید جایگزین گردد. اما دو مشکل عمده وجود دارد:

۱. غربی های حاضر در داعش راه بازگشتی به خانه ندارند. مگر این که عضو سرویس های امنیتی کشورهای شان بوده باشند.

۲. جایگزین چیست؟

مشکل اول را با کشتارهای درون گروهی و پاکسازی های ساختگی آغاز کرده اند. خبرهای بسیاری از درگیری های درون گروهی و کشتارهای خودی در بین داعشی ها خبر می دهد. اما مشکل دوم موضوع دشوار تری است.

در طی همه این سال ها غربی ها به مرور جنگ بین اسلام و غرب را به جنگ اسلام و اسلام تبدیل کرده اند و بسیار موفق هم بوده اند. میزان تخریبی که کشورهای اسلامی زده اند بی سابقه است. هیچ کجای سرزمین های عربی دست نخورده باقی نمانده است و تخریب ها بسیار عمیق و ریشه ای بوده است. پس این تصور که امریکایی ها این تخریب را رها خواهند کرد بی هوده است. پس دو راه پیش رو دارند. یکی حضور خودشان به بهانه ساخت و ساز دیگری تولید یک تروریسم جدید!

شعل های اولیه از نبرد ترک ها و کرد ها و اعراب می تواند زبانه بکشد و یا از یک کودتای خون بار در پاکستان!

نظر دهید !!!

نظر شما برای “نقشه امریکایی ها برای بعد از داعش: حضور یا تروریسم جدید”قالب وردپرس