پایان دوران ریاست جمهوری اوباما: پایان دوران طلایی یا پایان تاریکی؟

پایان دوران ریاست جمهوری اوباما: پایان دوران طلایی یا پایان تاریکی؟

هر رهبری برای پیشرفت ملتش قسم یاد می کند و در این راه تلاش می کند. شعار اساسی اوباما تغییر بود و به تمام معنی در سیاست داخلی و خارجی به این شعار دست یافت. پس از یک صد سال قانون مد نظر دمکرات ها درباره بیمه همگانی معروف به اوباما کر را به تصویب رساند و در سیاست خارجی یکی از مقتدر ترین و پیچیده ترین سیاست های دوران خود را به نمایش گذاشت.

اما از سوی دیگر نگاه به ویرانه های سوریه، لیبی، یمن، عراق و … اشک در چشم مان انسان می اورد. تعداد آوارگان و کشته شده های اخیر هیچ گاه با تعداد کشته شدگان جنگ های بوش قابل مقایسه نیست. دوران تاریک خاورمیانه ناگهان با یک تندباد سخت به نام بهار عربی شروع شد و با جنگ های خانمان سوز ادامه دارد.

در آغاز به قدرت رسیدن اوباما در امریکا رکود اقتصادی بی داد می کرد و القائده هنوز پس از دو جنگ تمام عیار در عراق و افغانستان پابرجا بود. القائده سودای جنگ با اسراییل و امریکا را داشت. بر اساس سابقه امریکا، هر رکودی با یک جنگ بزرگ پایان می یافت و شعله های جنگ موتور اقتصاد امریکا را گرم می کرد اما این بار به دلیل آن که بیشتر پول در بخش های اطلاعاتی و امنیتی خرج شده بود و تجهیزات سنگین چندانی مورد استفاده قرار نگرفته بود حربه جنگ کمکی به حل مشکلات اقتصادی امریکا نکرد و آن را بدتر کرد.

Obamas

 

از سوی دیگر امریکا با یک سازمان فرا ملی به نام القائده مواجه بود که با این شعار که حاکمان مسلمان در کشور های اسلامی نوکران غرب هستند (مبارک، بن علی و …) پس عملا از این حکومت ها نمی توان انتظار مبارزه با غرب را داشت پس باید خود مسلمانان در غالب القائده به پا خیزندو با کافران بجنگند.

از دیگر سو اسلام در میان مسیحیان در حال جلب توجه و رشد بود. مسلمانان مهاجر در کشورهای مسیحی این جسارت را یافته بودند تا به تبلیغ اسلام بپردازند و با روی گشاده به مسیحیان پیام اسلام را تبلیغ کنند.

اوباما و امریکا به عنوان رهبر جهان غرب با برنامه ای بسیار پیچیده وارد معرکه شد که همه را در آن گرفتار کرد. در طی یک دوره کوتاه دیگر حاکمان مسلمان وابسته به غرب در کار نبودند. و با در نوردیده شدن سرزمین های اسلامی در یک آشوب وحشتناک ناگهان گروه های خشن و بسیار مدرنی ظهور کردند که با کارد آشپزخانه ادم می کشتند و به نام اسلام در یوتیوب می گذاشتند. کتاب چاپ می کردند و پرچمی با معنا برای سیاه روزی طراحی کرده بودند.

در جنگی خونین میان مسلمانان اکنون سال هاست که امریا از دور نظاره گر است و هرگاه یک طرف بر دیگری توفق می یابد طرف مقابل را یاری اندکی می دهد. از پایان هیچ منازعه ای استقبال نمی کند و با هیجان بسیار صحنه های کشتار مسلمانان را به نام اسلام واقعی به غرب نمایش می دهد.

اگر چه شاید دوران اوباما برای امریکا دوران طلایی جنگ تمدن ها بود اما برای ما یکی از تاریک ترین دوره های تاریخ را رقم زد. پرسش هنوز این است کدام اقدامات ما در این تصویر بزرگ درست و کدام یک نادرست بوده است؟

نظر دهید !!!

یک دیدگاه برای “پایان دوران ریاست جمهوری اوباما: پایان دوران طلایی یا پایان تاریکی؟”قالب وردپرس