عید بیاید رود عیب تو ماند ابد!

عید بیاید رود عیب تو ماند ابد!

سال ۱۳۹۵ به پایان رسید و می توان گفت سال بدی برای ایرانیان نبود. هرچند که آمارهای اقتصادی و شاخص های رشد چندان امیدوار کننده نبود. سال ۱۳۹۵ با همه تهدیدات امنیتی که در کمین ایران است به پایان رسید و تهدیدات واقعی نشدند. الحمدالله!

تولیدات علمی کشور کماکان رشد خود را حفظ کرده است هر چند بر سر چند و چون شتابش بحث هایی مطرح شد. بحران خشکسالی اگر چه بسیار جدی است اما با عنایت پرودگار عالمیان باز هم خطر از سر مردمان تا سال دیگر رفع شد. الحمدالله!

کشور برای مشارکت ملی در دو انتخابات جدی خود را آماده می کند و انتخاب های پیش رو به تعمیق مردم سالاری دینی ما کمک خواهد کرد. استفاده از نرم افزارهای پیام رسان و مجازی اگر چه در حال تولید اسیب های اجتماعی است اما در بین مردم هم آگاهی های اولیه در این زمینه ایجاد شده است. الحمدالله!

ولی شعر مولانا را که برای ابتدای بحث انتخاب کرده ام را دست کاری کرده ام ببخشید. اصل شعر این گونه است:

عید بیاید رود عید تو ماند ابد                             کز فلک بی‌مدد چون برهیدی بگو

در شکرستان جان غرقه شدم ای شکر               زین شکرستان اگر هیچ چشیدی بگو

در ارزیابی حرکت مردم ایران در گذشته می توان ایرادات بسیاری مشاهده کرد یا بسیار خوشبینانه همه چیز را خوب و سفید ارزیابی کرد. اما من برای سال جدید یا دهه پیش رو یا صد سال آینده یک آرزو دارم. بینش! یعنی دیدن درست همه چیز. تشخیص و معیار داشتن.

دانش از نظر من تنها بخشی از بینش است. وقتی بینش وجود داشته باشد کسی نمی تواند ما را با سراب عدالت در سیاست بفریبد. دیگر کشته های جاده ای ما در بهترین ایام سال از مرز هزار نفر نخواهد گذشت. دیگر آب را هدر نخواهیم داد. جنگل های مان را ویران نخواهیم کرد. یتیمان مان را بی پناه رها نخواهیم. گرسنگان از فرط گرسنگی و سیران از فرط سیری درد نخواهند کشید. دیگر پول معیار نخواهد بود.

ارزوی من برای سیاست کشورم این است که از اخلاق آغاز شود و به سمت هدف غایی یعنی اخلاق حرکت کند. ارزوی من برای ایرانیان این است که از انصاف شروع کنند و به سمت انصاف پیش بروند. ارزوی من برای همه شما دیدن روی زیبای خدا یعنی دانایی است.

عشق مرا گفت دی عاشق من چون شدی               گفتم بر چون متن ز آنچ تنیدی بگو

مرد مجاهد بدم عاقل و زاهد بدم                            عافیتا همچو مرغ از چه پریدی بگو

نظر دهید !!!

نظر شما برای “عید بیاید رود عیب تو ماند ابد!”قالب وردپرس