بی توجهی نخبگان و مردم به هم در آستانه انتخابات

بی توجهی نخبگان و مردم به هم در آستانه انتخابات

زمانی که به عنوان ناظر بی طرف از بیرون به رویدادهای سیاسی اجتماعی در کشورمان نگاه می کنید تحیر شما افزوده می شود. کشور در آستانه دو انتخابات سراسری است. انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما در بین نخبگان تنش زیادی ایجاد می کند و انتخابات شوراها در میان مردم جنبش بسیار زیاد تری دارد. شاید همزمان کردن این دو رویداد هم از نظر برنامه ریزان با عنایت به همین دو خصوصیت باشد. یعنی انتخابات ریاست جمهوری با شور بیشتری از طرف مردم روبرو شود و شوراها نیز توجه تمام عیار نخبگان را بدست اورد.

اما به نظر می رسد این همزمانی نتیجه معکوس داده است. چون نخبگان ما به منظور انتخابات یعنی جلب نظر مردم و مردم هم به انتخاب بهترین فرد کمتر توجه دارند. سیاست مداران بدون توجه به نظر عمومی مردم به آن ها کاندیدا می شوند و هزینه های گزاف برای خودشان و کشور تولید می کنند و مردم هم بدون توجه به وضعیت کلی کشور تنها با توجه به مناسبات و مشکلات خودشان دنبال سیاست مدار متناظر می گردند.

خنده دار تر این که اکنون روزهای بسیاری است که کاندیدا های انتخابات شوراها در پشت درهای بسته با مجادله با یکدیگر سپری می کنند و هر دو جناح عمده کشور برای انتخاب افراد و دادن یک لیست در انتخابات مجبورند ساعت های بسیاری را به بحث های بی فایده بگذرانند. هیچ کدام از دو جناح عمده کشور از خواسته های عمومی مردم جندان برداشت درست و روشنی ندارند و این را می توان از کاندیداهای شان دریافت.

متاسفانه این روش از سیاست ورزی در ایران طی سال های اخیر بسیار متداول شده است. نخبگان و گروه های سیاسی تنها بر کوس کیست مبارز می کوبند و از آن طرف هم مردم از خواسته های جمعی و ارتقا دهنده سیاست کشور به سمت خواسته های کوتاه مدت خود متمرکز شده اند.

جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که در منطقه ای بی ثبات واقع شده است و دچار مشکلات عدیده ای نیز هست باید بداند که به سیاست مداری به عنوان رییس جمهور محتاج است که بر انجام کار درست با هر هزینه ای متمرکز باشد و این شاید نتواند حمایت عمومی را به همراه داشته باشد ولی انجامش لازم است.

مردم نیز باید بدانند امنیت ملی کشور هدیه ای است خدایی که اگر مخدوش شود ناگوارتر از گرانی و بیکاری است و باید اولویت ها را بدرستی تشخیص داد و غر و لند های بی جا نباید این امنیت را بخطر بیاندازیم. در حالی که کاری برای بهبود اوضاع نمی کنیم تنها انتظار داریم کسی بیاید و همه چیز را درست کند.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “بی توجهی نخبگان و مردم به هم در آستانه انتخابات”قالب وردپرس