مطالبات شیرازی ها در غبار

مطالبات شیرازی ها در غبار

پس از انتخابات شورای شهر که یک لیست توسط خیل عظیم رای دهنده به صورت کامل وارد صحن شورای شهر شده اند، مطالبات شیرازی ها در غبار فرو رفته است. نه از سوی مردم رای دهنده مطالبات به صورت سازمان یافته ای در جریان است و نه اکثریت برنامه ای برای بعد از پیروزی در انتخابات دارند.

ناگهان با تند شدن سرعت رخ نمودن اتفاقات ما نیز در یک شیدایی گرفتار می شویم و امور از دست مان خارج می شود. از خبری به خبر دیگر حرکت می کنیم و چندان نمی توانیم تمرکز خود را بر موضوعاتی که برای مان مهم هستند حفظ کنیم و سر رشته کار از دست مان خارج می شود. دچار روزمرگی می شویم. این همان بلایی است که گریبان گیر مدیران در همه سطوح نیز هست.

از سوی دیگر در مردم سالاری نا موزن ما که تنها با پیام یک نفر به یک لیست واحد رای داده می شود دارای تبعات بسیاری است که همه ما را درگیر خود خواهد کرد. سوال مشخص این است که ایا اکنون که مردم به درخواست رییس جمهور اسبق اری گفته و در حمایت از لیست گروه های اصلاح طلب وارد انتخابات شده اند. شخص رییس جمهور اسبق و گروه های اطراف او مسئولیت این انتخابات را می پذیرند؟

مشخص است که هیچ یک از این افراد منتخب نه در تهران و در نه دیگر کلان شهرهای ایران به گروه ها به عنوان تصمیم گیرنده وقعی نخواهند نهاد. نمونه بارز آن رای الهه راستگو در شورای شهر تهران در دوره قبل است. اما هیچ کس نمی پرسد درنهایت این رای داده شده به گروه های اصلاح طلب و اصول گرا چه تفاوت ماهوی برای شهروندان دارد.

مطالبات شیرازی ها از شورای شهر

شورای شهر شیراز

افراد تنها در یک هیجان کاذب به یک لیست رای داده اند. اکنون هیچ مطالبه ای صورت نمی گیرد و از سوی دیگر منتخبین نیز به مطالبات اهمیتی نمی دهند. تصمیم ها در گروه های منفعتی و بر پایه منافع افراد و گروه های کوچک چند نفری گرفته می شود و زمانی که شورای شهر یک دست است این مشکلات نمود عینی تر می یابد.

امیدوارم بیش از پیش مطالبات شیرازی ها  مورد توجه قرار گیرد:

  • شفافیت امور در همه زمینه ها: قراردادها، بیع متقابل و سرمایه گذاری ها
  • برنامه کلان توسعه شهری با نگاه به کالبد شهری شیراز
  • جلوگیری از هدر رفتن منابع گران قیمت شهری از جمله وقت شهروندان و آب
  • دیجیتال کردن کامل زیر ساخت های شهری در شیراز به عنوان قطب سابق الکترونیک کشور و بازگرداندن این رتبه به شهر

هر چند مطالبات شیرازی ها  از شورایی که هیچ کدام از تخصص های مرتبط در آن وجود ندارد و اصولا شاید تخصصی در آن موجود نیست ننمی تواند جندان زیاد باشد اما امیدوارم این نقص را با انتخاب یک شهردار و معاونین و مشاورینی کاردان و خارج از نرم مسئولین در فارس انتخاب کنند و از فرصت طلایی چهار سال آینده بیشترین استفاده را ببرند.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “مطالبات شیرازی ها در غبار”قالب وردپرس