زنده باد فساد: علی ربیعی

زنده باد فساد: علی ربیعی

کتاب زنده باد فساد نوشته علی ربیعی وزیر رفاه دولت آقای روحانی است. در این کتاب آقای ربیعی به بررسی زمینه های جامعه شناختی رشد و بروز فساد در جهان سوم می پردازد. در این که نام آن با تمثیلی هجو آمیز انتخاب شده است در دوران توسط دکتر ربیعی نگاشته شده که احتمال به قدرت رسیدن او بعید به نظر می رسید چه آن وزیر یکی از ثروتمند ترین وزارت خانه های کشور و البته شبه ناک ترین آن در سال های اخیر باشد.

در این کتاب نگارنده به بررسی کنوانسیون های مختلف ضد فساد از جمله کنوانسیون آمریکایی، کنوانسیون جوامع اروپایی، کنوانسیون تجارت بین الملل و … پرداخته است و در فصل بعد تفاوت های بین جوامع در حال توسعه و توسعه یافته را در زمینه فساد بررسی کرده است. در فصل سوم مطالعات موردی بر روی کشورهایی مانند تانزانیا، اکوادور، بزریل، هنگ کنگ و ایران انجام شده است. و در نهایت فصل چهارم شیوه های گزینش استراتژی ضد فساد مورد مداقه نگارنده قرار گرفته است.

نگارنده در بخشی از کتاب به طور اجمالی آثـار فسـاد بـر کشـورهای توسـعه نیافتـه این گونه بر شمرده است:
– فساد اداری و اقتصادی، فعالیتهای مجرمانه مانند خرید و فروش مواد مخدر، پولشویی و فحشا را تسهیل میکند.
– دموکراســی و حاکمیــت مطلــوب را از طریــق تغییــر دادن فراینــدهای رســمی تضعیف میکند.
– فسـاد در انتخابـات و دسـتگاههـای قانونگـذاری، حسـاب پـسدهـی و اعمـال نمایندگی مردم در سیاستگذاریها را تضعیف میکند.
– فساد در دستگاه قضایی، حاکمیت قانون را معلق میکند.
– فساد در ادارات عمومی، به تأمین نابرابر خدمات منجر میشود.
– فساد، ظرفیت نهادی دولت را مضمحل میکند.
– در پرتو فساد، مأموران دولتی بدون توجه به ویژگـی عملکـردی، اسـتخدام یـا ترفیع پیدا میکنند.
– فساد، مشروعیت حکومت را زیر سؤال میبرد.

 

اکنون که روز امتحان واعظان بر منبر است خبرهای خوبی حتا توسط طرفداران دولت از مجلس به گوش نمی رسد. علیرضا رحیمی عضو فراکسیون امید در گفتگو با «انتخاب» از طرح سئوال از ربیعی در فراکسیون امید در مورد اسناد منتشر شده در مورد بحث اعطای وام به نمایندگان خبر داد.

 رحیمی در پاسخ به سئوالی در مورد شایعه حمایت رئیس دولت اصلاحات از ادامه فعالیت ربیعی گفت: این موضوع صحت ندارد و این دیدار هیچ ارتباطی با بحث رای اعتماد نداشته است. آقای خاتمی به صورت مصداقی وارد بحث کابینه نشده اند و خبر موثقی در این رابطه وجود ندارد.
وی همچنین با اشاره به اسناد منتشر شده از لابی گری ربیعی با نمایندگان گفت: اقای ربیعی امروز در جلسه با فراکسیون امید حاضر می شوند و راجع به این اسناد از ایشان سئوال خواهد شد. نظرات متفاوتی در مورد ایشان وجود دارد و توضیحات ایشان را باید بشنویم. نظرات اقای ربیعی و پاسخ هایشان روی نظر و رای نمایندگان تاثیر خواهد گذاشت.
سوال مهمی که به نظر می رسد این است که اگر به سواد ضد فساد آقای ربیعی شکی نیست به انقلابی بودن و نقشش در انقلاب و دفاع از کشور و امنیت هم تردیدی وجود ندارد این گونه اقدامات تنها برای ماندن در وزارت برای مبارزه با فساد است؟ یا خود دوره ای دیگر از نابسمانی های اقتصادی در دولت را نشان می دهد؟ سوالات بسیاری در این حوزه ها بی پاسخ می مانند و اجرای دستورات رهبری هم در حوزه مبارزه با فساد معطلند.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “زنده باد فساد: علی ربیعی”قالب وردپرس