محور توسعه شیراز: کودک

محور توسعه شیراز: کودک

دکتر قاسم مقیمی، عضو شورای شهر شیراز معتقد است: از ضروریات توسعه در شهر شیراز حرکت به سمت توسعه ی کودک محور است و غالب برنامه ها و استراتژی ها می بایست مبتنی بر این هدف باشد. عضو پنجمین دوره شورای اسلامی شیراز با بیان این مطلب افزود: حجم عمده ای از گستره ی جمعیتی مادرشهر شیراز به کودکان اختصاص دارد و واجب است مدیریت شهری با مد نظر قراردادن این مهم، بستر لازم جهت بروز و استعدادها و خلق شخصیت آنها فراهم نماید.

دکتر قاسم مقیمی که در جمع فعالان و صاحبنظران أمور شهری سخن می گفت، با تاکید بر نقش محیط و طراحی شهری در توانمندسازی کودکان در پنج سال اول زندگی آنها، خاطرنشان کرد: شیراز از تکثر قومی و مذهبی و قبیله ای برخوردار است و کودکانی که در این خانواده ها حضور دارند و رشد می یابند تبعا نیازمند به اماکن و زیرساخت هایی منطبق با فضای فکری و ذهنی خود هستند.


وی ادامه داد: بعضا امکانات و فضاهای تعبیه شده در شهر منجر به بیگانگی کودکان با فرهنگ و مفاهیم اجتماعی حاکم بر خانواده ی آنها می شود.
عضو سازمان نظام پزشکی فارس با اشاره به لزوم فراهم نمودن بستر مناسب شهری جهت کارایی شاخصه های پنجگانه ی توسعه ی کودک محور مثل اندامی، اجتماعی، عاطفی، آموزشی و ارتباطات زبانی گفت: شیراز علیرغم دارا بودن کارمایه های غنی نرم افزاری و منابع فکری هنوز در تسری آنها به زندگی فردی شهروندان ناتوان است.


دکتر مقیمی کودکان را زیرساختای توسعه انسانی دانست و افزود: چنانچه مبنای شهرسازی و طراحی منظر بر کودک محوری حاکم باشد نه تنها راه دسترسی به توسعه ی کودک محور روان تر می شود که سلامت روانی و بدنی آنها بیشتر تثبیت و أیده ی شهر سالم- شهروند سالم زودتر محقق خواهد شد.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به نزدیکتر شدن شورای پنجم شهر شیراز به متخصصان أمور شهری و استفاده از ایده های خلاقانه آنها در رفع موانع و نواقص انواع توسعه در شهر شیراز بویژه توسعه کودک محور تاکید کرد: فاصله گرفتن أماکن عمومی و زیرساخت های شهری از نیازهای کودکان، به زیادتر شدن فاصله ی خانواده ها با بهداشت و سلامت روان منتهی خواهد شد.

 

نظر دهید !!!

نظر شما برای “محور توسعه شیراز: کودک”قالب وردپرس