جریمه استارتاپ ها به خاطر سیستم ناکارآمد بانکی

جریمه استارتاپ ها به خاطر سیستم ناکارآمد بانکی

بسیاری از کارشناسان اقتصادی نقش و تاثیر بازار سرمایه (بورس) و بانک ها را در رشد اقتصادی و پایداری این رشد حیاتی ارزیابی می کنند. زمانی که سیستم نارآمد بانکی نمی تواند حتا خود را حفظ کند به تبع آن نمی توان از نقشش در رشد اقتصادی یا حل مشکلات مردم سخن گفت. این مسئله در کشور ما دهه های متمادی است که گریبان گیر اقتصاد کشور است و در هر دوره ای بدتر می شود.

در سال های اخیر با رشد استارتاپ ها بسیاری در حوزه بانکی (فینتک) سعی کردند تا وارد شوند و نمونه های موفقی مانند زرین پال را هم ایجاد کرده اند. این استارتاپ ها بدنه بانکی کشور را بحرکت درآورد. اپلیکیشن آپ یکی از نمونه های موفق و پول ساز بانک ها برای ورود در این حوزه است. اما بسیاری از استارتاپ ها از وضعیت متضرر شده اند. آخرین ویرایش آن فیلترینگ پیپینگ است که به دلیل سواستفاده دیگران از سیستم بانکی صورت گرفته است.

در صورتی که سیستم بانکی کشور به خصوص بانک مرکزی در مقابل صاحبان قدرت و ثروت که اکثرا نهادهای عمومی هم هستند مقومت می کرد و از ورود بی مطالعه و بدون پشتوانه آن ها به سیستم بانکی کشور جلوگیری می کرد و قوانین بین المللی را سال ها پیش به اجرا گذاشته بود اکنون بحران بانک های بدون مجوز را نداشت و دولت از بودجه عمومی نمی بایست سواستفاده دیگران را جبران کند.

 

مسئله بانک های بدون مجوز، چک های برگشتی و فیلترینگ دمادم شرکت های بسیار کوچک که تلاش می کنند در غالب دستورالعمل های بانکی فعالیت کنند این نکته بسیار مهم را فرا روی همه قرار می دهد که کشور باید یکبار و با قدرت مسئله و مشکلات ساختاری بانک ها را در ایران حل کند. قوانین ضد پول شویی و شفافیت مالی با توجه به تجربه های کشورهای دیگر در این زمینه نوشته شده و مداوم تصحیح گردیده است و باید توسط بانک مرکزی  به اجرا گذاشته شود.

این الزام به تغییر هیچ گاه به صورت عملی مورد توجه قرار نگرفته است. بهانه این است که نمی توان برای تغییرات سیستم بانکی را مختل کرد چرا که موضوع امنیت ملی کشور است. از سوی دیگر بانک ها انقدر توان ندارند تا بتوانند چنین عملیاتی را تحمل کنند. اما موضوع این است که این ایرادات تا کی می تواند در سیستم بانکی و پولی کشور ادامه داشته باشد؟ نارکارآمدی سیستم بانکی در یک نقطه بحرانی گریبان گیر امنیت ملی کشور می شود. در آن نقطه چکار باید کرد؟

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جریمه استارتاپ ها به خاطر سیستم ناکارآمد بانکی”قالب وردپرس