تشیع فقرات امنیت ملی ایران است! چرا آن را نشانه رفته اید؟

تشیع فقرات امنیت ملی ایران است! چرا آن را نشانه رفته اید؟

به سبب آن که بنده یکی از برگزار کنندگان مراسم سخنرانی های دکتر سروش در شیراز بوده ام پاسخ به نوشته های اخیر را بر خود فرض دیده ام که از میان خوانندگان و دوستداران گذشته ایشان کسی به نوشته های پرکینه و هتاکانه ایشان پاسخی نداده است. در ایام ماضی هم جهل من فزون تر بود و هم دکتر چنین تیغ بر همه نکشیده بودند. گرچه نقدهای ایشان بر معلم شهیدمان دکتر شریعتی گران می آمد اما گمان این بود که از سر نقد عالمانه است اما امروز می اندیشم که کینه توزی ای ظالمانه بوده است و شاید ما هم عمله ظلمه! پس سکوت را روا نمی دانم هر چند که به مقدار استاد پرآوازه نیستم اما شاید منطقم راست تر باشد.

در سال های اخیر بخصوص پس از هجرت ایشان دیگر از کلام مسجع و نثر آهنگین پوپری خبری نیست که صدا چکاچک بریگاردهای خشمگین به گوش می رسد. مهم ترین نقطه تکیه دکتر شلیک به سمت فقاهت شیعه و ولایت امر است که در این مختصر به خواننده نشان می دهم هر دو تیر بر خلاف ادعای ایشان نه برای صلاح ایران و ایرانیان که برای تخطئه هیمنه ملتی زخم خورده که از مسیر حادثه تا اینجا افتان و خیزان آمده است شلیک شده است.

دستگاه فقاهتی شیعه در حقیقت دستگاه حقوقی است که برای بقا و دوام تشیع بوجود آمده است و حاصل بیش از هزار سال تفکر و تدبر است که به صاحب مذهب ما باز می گردد و در زمان صوفیه به دستگاه حقوقی عریض و الطویلی برای حکومت تبدیل شده است. صوفیه اولین طلیعه پایان جور اعراب و ترکان و است. و اما تشیع دستاویز مردمانی است که از ظلم و ستم به ستوه آمده اند. آن روز که ملت ایران درهای ملک خسروانی را به روی اسلام گشودند به شوق پیام برابری و برادری بود که مسلمانان نوید می دادند اما بزودی اسلام رفت و اعراب بر ایران مسلط شدند. پیام برابری و برادری به عرب و عجم و موالی بودن عجم بدل شد و در این بین هیچ کس به داد مظلومان نمی رسید الا خاندان امیرالمومنین علی ابن ابیطالب که درود بی پایان خدا بر او و خاندان پاکش باد.

ایرانیان درمانده به ریسمان اهل البیت چنگ زدند و رستگار شدند. در قیام مختار اولین بارقه های امید روشن شد که به خون خواهی امام شهیدمان، ظالمان قصاص شدند و ایرانیان دوشادوش برادران مسلمانشان جنگیدند و اعتبار کسب کردند. دوره ای کوتاه و شیرین! از همین سبب است که کیسانیان برآمدند اما نپایدند چون درنیافته بودند که اصل اهل بیت است و ولایت! البته بودند قیام هایی که به نام ایرانیت برپا شدند چون خرمدینان که به دو دلیل ناکام گردیدند.اول آن که دیگر ایران باستان بی معنا بود و بازگشت به آن بی مفهوم که ایرانیان از آن دوران گذشته بودند و دوم این قیام کنندگان دزدان و خاطیانی بودند که شان اعتماد مرمدم را نداشتند. در مسیر های بسیاری افتان و خیزان رفتند تا اهل فتوت ظهور کرد و تصوف پا گرفت. تا آن جا که خود را ملتزم به اطاعت از دستورات علی بن ابی طالب می دانستند تیغ شان می برید اما هر جا که می لغزیدند کارشان خراب می شد و به مهلکه می افتادند. تشیع دستاورد بیش از هزار سال آزمون و خطای ایرانیان است که از مدخل آن به نجات دنیا و عقبا می رسند. تصوف و فتوت در حقیقت سازمان اصلی مقاومت در برابر ظلم بود و به همین مناسبت است که اهل فتوت خود را منسوب به ابو مسلم خراسانی می دانند و این سازمان ها آنقدر دوام یافت تا به دست صوفیه رسید و حکومت یکپارچه ایران شکل گرفت و هزار سال برای این واقعه وقت و خون و انرژی صرف شده است.

به همین دلیل من کسانی را که تیغ بر تشیع واقعی می کشند مخالفان دشمنان ملت ایران می بینم. البته دکتر و دوستان تنها یک سر طیف هستند که دیگرانی که تلاش می کنند تا فقاهت شیعه را امری غیر قابل تغییر و دستوری همیشگی جلوه دهند که به تغییر زمان کامل نمی شود سر دیگر طیف می بینم. باید بدانید که مجتهدین و ملاهای زمان همان صاحبان اصلی تشیع در زمان فعلی هستند و نائبان امام زمان (عج) می توانند به نسبت تغییر در زمانه و ابزار در سازمان و رفتار فقه نیز تغییر دهند و البته تا کنون هم چنین بوده است. امام خمینی قدمی بزرگ برداشت و با ولایت فقیه عنصر سیاسی تشیع را زنده کرد و رهبر انقلاب با مقاومت در برابر دو سر طیف یعنی وادادگان و واماندگان علم هزار ساله را در دست دارد.

البته حکومت کردن بی اشتباه میسر نیست ولی این که اسید پاشی به حاکمیت نسبت داده شود ظلم مضاعفی است که تنها از جهل بر می آید. چه حکومتی حتا بدترین آن ها کاری می کند که خود را ضعیف و مهم ترین ایزار دستش یعنی به راه راست هدایت کردن مردم و از چاه بازداشتنشان را بی اثر و خطرناک نشان دهد؟؟ جز این است که واماندگان به خطا قرائتی را می خوانند و وادادگان آن را بوق می کنند؟!

جناب آقای دکتر سروش و همرزمان مبارز در ینگه دنیا! اگر امروز ملت ایران علم تشیع را زمین بگذارند حیواناتی چون داعش به جان شان طمع خواهند کرد. تیشه به ریشه ملتی که از مسیر حادثه آمده و زخمی است از مروت و جانمردی نیست. هر چند که ما هم به عنوان وارثان شهدای طول تاریخ مان بی اطلاع گنگ و کر و کور نیستیم. این مناقشه که ایران منجی اسلام بوده یا اسلام ناجی ایران به روایت چون منی جنگ حیدری و نعمتی است و دستاورد استثمار چرا که ایران و تشیع یکی است و ان شاالله به فضل پروردگار و عنایت ائمه اطهار و همت ملت همچنان باقی خواهد ماند. دست از سنی گری به نام مشرب پوپری بردارید. مشت بر سندان نکوبید!

نظر دهید !!!

نظر شما برای “تشیع فقرات امنیت ملی ایران است! چرا آن را نشانه رفته اید؟”قالب وردپرس