آرشیو : تحلیلی

تشیع فقرات امنیت ملی ایران است! چرا آن را نشانه رفته اید؟

تشیع فقرات امنیت ملی ایران است! چرا آن را نشانه رفته اید؟

۲۸ آبان ۱۳۹۳

به سبب آن که بنده یکی از برگزار کنندگان مراسم سخنرانی های دکتر سروش در شیراز بوده ام پاسخ به نوشته های اخیر را بر ...

هم غزه هم لبنان، جانم فدای ایران

هم غزه هم لبنان، جانم فدای ایران

۲۷ آبان ۱۳۹۳

داستان حوادث پس از خرداد 88 قصه ای بلند و غم انگیز است که درباره آن می شود مطالب بسیاری نوشت اما قصد دارم در ...

هشدار برای تکرار مکررات

هشدار برای تکرار مکررات

۱۳ آبان ۱۳۹۳

عرصه سیاست در ایران دچار دشواری ها و ناملایمات زیادی است که مقاله ای ناچیز و حتا کتاب ها و نوشته های بی شمار نیز ...

کلید اصلی: انصاف رسانه ای

کلید اصلی: انصاف رسانه ای

۱۲ آبان ۱۳۹۳

انعکاس دو سویه یک خبر یکی از بدیهی ترین و پذیرفته شده ترین قائده تولید خبر است. بی تردید هیچ رسانه ای بی طرف نیست ...

قالب وردپرس